Header Ads

Tưởng Niệm Những Người Ở Lại CharlieRequiem For Those On Charlie

(Killed in Action, April 2-15, 1972)

You can walk up the mountain to "Charlie".
You are required to take a guide with you.
"Charlie" has become a tourist attraction,
A battle site from a long ago war.
Two hundred meters from "Charlie's" top,
You see the signs that indicate danger.
There are unexploded bombs above you,
Too many to clear in a safe manner.
It is just as well that this is so
As the soldiers from both sides rest above.
Some were hastily buried in shallow graves,
Others, strewed about from the fallen bombs.
These men gave their lives in battle.
Both sides, the South Vietnamese paratroopers
And the North Vietnamese Army soldiers
Fought and died in the battle for "Charlie".
The stories of struggle, combat, heroes and
death,
They were told in poetry, books and a famous
song.
The song grieves for all who died in the war,
It is sung around the world, tear drops lament
the fallen.
Salute the fallen Vietnamese of a war now long
past.
Remember a husband, your father, or a
brother.
They were men of courage who fought to their
death.
Remember the face, whisper the name of a
hero.

Major John J Duffy

Tưởng Niệm Những Người Ở Lại
Charlie

(Tử trận, ngày 2-15 tháng Tư năm 1972)

Bạn có thể đến “Charlie"
Với người hướng dẫn để đi lên đồi
Là khu du lịch nay rồi
Ngày xưa thì lại là nơi chiến trường.
Cách hai trăm thước trên đường
Có bảng nhắc nhở coi chừng đạn bom
Những viên chưa nổ vẫn còn
Không thể dẹp hết nên còn nằm đây.
Cũng như những đạn bom này
Xác của người lính nằm đây, trên đồi
Lính hai bên cũng thế thôi
Mồ nông, phơi xác trên đồi “Charlie"
Câu chuyện chiến tranh xưa kia
Thơ, Văn, Nhạc sẽ còn ghi đời đời
Bài hát tiếc thương một người
Cũng là thương tiếc những người thiệt thân
Những người “Vị quốc vong thân"
Và những dòng lệ muôn phần sót thương
Xin chào tử sĩ Việt Nam
Của một cuộc chiến thảm thương qua rồi
Hãy nhớ hình ảnh những người
Chồng, Cha, Anh, Bạn của thời xa xưa
Anh dũng, can đảm có thừa
Trăm năm chiến tích vẫn chưa phai mờ.

Bùi Phạm Thành
tháng 7 năm 2022Bài thơ này nói lên tính nhân bản của con
người: Sau chiến trận thì không còn hận thù.
Điều này không hề có với Việt cộng. Sau ngày
30 tháng 4 năm 1975 chúng thẳng tay trả thù
Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hoà, và số
người chết trong các trại “cải tạo" đến nay vẫn
chưa thể xác định rõ ràng được. (BPT
No comments

Powered by Blogger.