Header Ads

Thơ Tuệ Nga: Trời Xuân Mưa Tuyết - Xuân Chiều Lạc Phố


Trời Xuân Mưa Tuyết

Mùa Xuân trời mưa tuyết
Mưa lạnh bước thời gian
Mưa bay chiều phố lạ
Xao xác mấy cung đàn

Trời miên man gió nổi
Hồn khách lữ mênh mang
Đời mong manh cát bụi
Trắng chiều mây lang thang ...

Ngõ chiều, Xuân đất lạ
Cánh Nhạn nào về Nam
Gửi đôi dòng tâm sự
Quê Hương ! Vạn trùng san !

Bánh xe đời luân chuyển
Từng vòng xích luân lưu
Cơn gió nào chợt thoảng
Trong Biển chiều cô liêu ...

Tuyết bay chiều Xuân muộn
Ai gửi lòng quá giang
Theo mây trời phiêu bạt
Lòng lạnh mấy hàn giang 

Mây Bay Chiều Phố Lạ
Xao Xác Mấy Cung Đàn ...

Tuệ Nga

Xuân Chiều Lạc Phố

Mùa Xuân vẽ cánh Lan Đài
Nhớ em ánh mắt u hoài trắng mây

Tìm em mắt lệ lưu đầy
Mùa Xuân viễn xứ Tuyết bay...trắng trời...

Tuyết lênh đênh ! Gió ngậm ngùi!
Làm sao viết hết ! Cảnh Đời Lưu Vong !

Thì Theo Mây Trắng Bềnh Bồng
Lòng Ta Mây Đó ! Mênh Mông Cánh Sầu ...

Tuệ Nga           

Oregon, Miền Tây Bắc
Ngày Tuyết 3/13/ 2023

No comments

Powered by Blogger.