Header Ads

Công Án Thiền: 11 - Tất Cả Đều Nhất


Tất Cả Đều Nhất

Ngày nọ thiền sư Bàn Sơn
Đi qua hàng thịt bán buôn rộn ràng
Chợt nghe có người nói rằng
“Muốn miếng ngon nhất trong hàng này đây."
Người hàng thịt mới nói ngay
“Miếng nào cũng nhất ở đây đó mà."
Nghe vậy Bàn Sơn hiểu ra
Đạt được giác ngộ chính là lời kia.

Thiền tông chẳng có phân chia
Chẳng có so sánh, luận bề đúng sai
Giá trị tuyệt đối mà thôi
Hoa nào cũng nhất trên đời này thôi
Thế nên nhiệm vụ một người
Phải đem cái nhất trong người phát huy.

Bùi Phạm Thành
Ngày 24 tháng 12 năm 202211. Tất Cả Đều Nhất

Khi thiền sư Bàn Sơn đi ngang một khu chợ, ông nghe một mẩu đối thoại giữa anh hàng thịt và khách hàng.

“Cho tôi miếng thịt ngon nhất anh có,” người khách hàng nói.

“Trong tiệm tôi mọi thứ đều nhất,” anh hàng thịt trả lời. “Ông chẳng tìm ở đây được miếng thịt nào mà không nhất.”

Nghe những lời này, Bàn Sơn tức thì giác ngộ.

Công án này cho thấy căn bản của giáo lý Thiền. Thiền nói đến giá trị tuyệt đối chứ không phải giá trị tương đối. Hoa hồng là đẹp nhất là bông hoa hồng. Hoa loa kèn đẹp nhất là bông hoa loa kèn. Mỗi cá nhân là người tốt nhất trên toàn thế giới. Nhiệm vụ duy nhất trong đời của một người là phát huy hết khả năng của mình.

Chú thích:

Công án này là công án thứ 31 trong tập “101 Truyện Thiền".11. Everything is Best

When Banzan (盤山寶積, Panshan Baoji, Banzan Hōshaku, 720-814) was walking through a market he overheard a conversation between a butcher and his customer.

“Give me the best piece of meat you have,” said the customer.

“Everything in my shop is the best,” replied the butcher. “You cannot find here any piece of meat that is not the best.”

At these words Banzan became enlightened.

This koan illustrates the core of Zen teachings. Zen speaks of absolute value, not relative values. The rose is best as a rose. The lily is best as a lily. Each individual is the best in the whole world. The only obligation one has in life is to bring out one’s best.


No comments

Powered by Blogger.