Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 101 - Người Mẹ Và Con Chó Sói


Người Mẹ Và Con Chó Sói

Vào một buổi sáng tinh sương
Chó Sói bụng đói trên đường kiếm ăn
Đi qua một ngôi nhà tranh
Nghe tiếng trẻ khóc âm thanh dỗi hờn
Bỗng nghe tiếng Mẹ ru con:
"À ơi con hãy ngủ ngon đi nào
Nếu không thì Mẹ sẽ giao
Con cho Chó sói ngoài rào đợi kia."
 
Chó Sói nghe nói mà mê
Món ngon như thế khó bề tìm ra
Thế là chó Sói rồi ra
Ngồi dưới cửa sổ để mà chờ mong.

Chờ lâu Sói đã nóng lòng
Đứa bé thì vẫn chẳng ngừng khóc la
Nghe tiếng Mẹ ru: "Ơi à
Con hãy yên ngủ vì cha đang về
Cha bắt con Sói giết đi
Thế là nó chẳng làm gì được con."

Sói nghe hoảng sợ mất hồn
Người cha đang tiến đến gần rồi đây
Khôn hồn thì hãy chạy ngay
Không thì toi mạng với bầy chó săn.

Người xưa vẫn có nói rằng:
"Những lời nghe thấy chẳng cần tin ngay."

Bùi Phạm Thành
(ngày 6 tháng 5 năm 2021)

The Mother And The Wolf
by Aesop

Early one morning a hungry Wolf was prowling around a cottage at the edge of a village, when he heard a child crying in the house. Then he heard the Mother's voice say:

"Hush, child, hush! Stop your crying, or I will give you to the Wolf!"

Surprised but delighted at the prospect of so delicious a meal, the Wolf settled down under an open window, expecting every moment to have the child handed out to him. But though the little one continued to fret, the Wolf waited all day in vain. Then, toward nightfall, he heard the Mother's voice again as she sat down near the window to sing and rock her baby to sleep.

"There, child, there! The Wolf shall not get you. No, no! Daddy is watching and Daddy will kill him if he should come near!"

Just then the Father came within sight of the home, and the Wolf was barely able to save himself from the Dogs by a clever bit of running.


Do not believe everything you hear.


No comments

Powered by Blogger.