Header Ads

101 Truyện Thiền - 31: Tất Cả Đều Nhất


31. Tất Cả Đều Nhất

Khi thiền sư Banzan
Đi ngang một khu chợ
Nghe một mẩu đối thoại
Chuyện bán mua tình cờ.

Người khách hàng muốn mua
Một miếng thịt ngon nhất
Người bán thịt nói rằng:
“Mọi thứ đều là nhất."

Không có gì phân biệt
Vừa nghe câu nói đó
“Mọi thứ đều là nhất"
Banzan liền giác ngộ.

             oOo

Vạn vật đều như nhau
Tất cả đều là mộng
Không có điều khác biệt
Tất cả đều là không.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 22 tháng 6, 2019)

Khi thiền sư Banzan đi ngang một khu chợ, ông nghe một mẩu đối thoại giữa anh hàng thịt và khách hàng.

“Cho tôi miếng thịt ngon nhất anh có,” người khách hàng nói.

“Trong tiệm tôi mọi thứ đều nhất,” anh hàng thịt trả lời. “Chị chẳng tìm ở đây được miếng thịt nào mà không nhất.”

Nghe những lời này, Banzan tức thì giác ngộ.

Everything is Best

When Banzan was walking through a market he overheard a conversation between a butcher and his customer.

“Give me the best piece of meat you have,” said the customer.

“Everything in my shop is the best,” replied the butcher. “You cannot find here any piece of meat that is not the best.”

At these words Banzan became enlightened.No comments

Powered by Blogger.