Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn - 18: Chiêm Tinh Gia


Chiêm Tinh Gia

Ngày xửa ngày xưa có người
Chiêm Tinh Gia đoán việc đời mai sau
Bằng cách nhìn những ngôi sao
Nên đêm nào cũng nhìn sao trên trời.

Một đêm ông ta ra ngoài
Mắt thì dán chặt lên trời ngắm sao
Thấy ngày tận thế, ôi chao
Hố bùn chẳng thấy, ngã nhào xuống ngay.

Hố sâu bùn nước ngập đầy
Nghĩ cách ra khỏi hố này làm sao
Ông ta lớn tiếng kêu gào
Dân làng kéo đến cùng nhau giúp người.

Một người dân đã ngỏ lời:
"Dưới chân chẳng biết, ngó trời đoán sao."
Một người khác cũng thêm vào
"Đây là bài học ghi vào trong tâm
Phải nên để ý chuyện gần
Tương lai, tự nó lo phần tương lai."

Bùi Phạm Thành
(ngày 6 tháng 4 năm 2021)
The Astrologer
by Aesop

A man who lived a long time ago believed that he could read the future in the stars. He called himself an Astrologer, and spent his time at night gazing at the sky.

One evening he was walking along the open road outside the village. His eyes were fixed on the stars. He thought he saw there that the end of the world was at hand, when all at once, down he went into a hole full of mud and water.

There he stood up to his ears, in the muddy water, and madly clawing at the slippery sides of the hole in his effort to climb out.

His cries for help soon brought the villagers running. As they pulled him out of the mud, one of them said:

"You pretend to read the future in the stars, and yet you fail to see what is at your feet! This may teach you to pay more attention to what is right in front of you, and let the future take care of itself."

"What use is it," said another, "to read the stars, when you can't see what's right here on the earth?"


Take care of the little things and the big things will take care of themselves.


No comments

Powered by Blogger.