Header Ads

Tiếng Mưa Đà Lạt


Nhạc Phẩm: Tiếng Mưa Đà Lạt
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hát: Ngọc Quy

Tôi muốn quên, quên tiếng mưa xưa,
Mưa mùa Xuân ấy, tiếng mưa thưa
Tôi muốn quên tiếng mưa trầm lắng
Đà Lạt mưa buồn ... sương khói mơ ...

Dặm dài thế kỷ, Trăng đầu núi
Soi cõi nhân hoàn lắm bể dâu !
Ai ở đầu Non, ai cuối Biển khơi
Trăng soi u uẩn... thế nhân sầu !

Tiếng mưa, tiếng mưa trong tiềm thức
Lặng lẽ Thời, Không, Sương, Tuyết pha
Còn lại chút gì trong đáy tách
Hương Trà mùa cũ, giọt Mưa Hoa.

Đà Lạt mưa chiều Hoa Vàng phố nhớ,
Ngàn trùng xa khơi. Thác nước non ngàn
Sầu đời mang mang ...  Mưa chiều đất khách!
Tâm thức vang đầy. Tiếng mưa ngày xưa.

Tuệ Nga   
Oregon, 23/10/2014.No comments

Powered by Blogger.