Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 93 - Cô Gái Và Thùng Sữa


Cô Gái Và Thùng Sữa

Cô gái đi vắt sữa bò
Từ lúc sáng sớm bây giờ về đây
Trên đầu đội thùng sữa đầy
Cô đang tính toán những ngày tới đây:

Làm bơ với thùng sữa này
Đem ra chợ bán, mua ngay trứng gà
Và rồi trứng sẽ nở ra
Để cô có một đàn gà đầy sân.

Rồi chờ cho đến tháng Năm
Bán gà mua váy đẹp thầm ước ao
Đến ngày hội chợ mặc vào
Cả đám trai trẻ xúm vào chung quanh.

Tha hồ khen ngợi, tỏ tình
Nhưng cô chẳng đáp lại tình họ đâu
Cô sẽ nhất định lắc đầu
Nghĩ rồi cô cũng lắc đầu ... nhưng ôi
Thùng sữa trên đầu bị rơi
Sữa đổ xuống đất tan rồi giấc mơ.

Không sữa thì không có bơ
Không bơ, không trứng, rồi gà cũng không
Không gà váy đẹp cũng không
Khi hội chợ đến chẳng hòng ai khen.

Sống trong cơn mộng triền miên
Mộng tan thực tế lại liền hiện ra:
Đừng mơ mà đếm con gà
Khi trứng chưa nở được ra con nào.

Bùi Phạm Thành
(ngày 24 tháng 4 năm 2021)

The Milkmaid And Her Pail
by Aesop

A Milkmaid had been out to milk the cows and was returning from the field with the shining milk pail balanced nicely on her head. As she walked along, her pretty head was busy with plans for the days to come.

"This good, rich milk," she mused, "will give me plenty of cream to churn. The butter I make I will take to market, and with the money I get for it I will buy a lot of eggs for hatching. How nice it will be when they are all hatched and the yard is full of fine young chicks. Then when May day comes I will sell them, and with the money I'll buy a lovely new dress to wear to the fair. All the young men will look at me. They will come and try to make love to me,—but I shall very quickly send them about their business!"

As she thought of how she would settle that matter, she tossed her head scornfully, and down fell the pail of milk to the ground. And all the milk flowed out, and with it vanished butter and eggs and chicks and new dress and all the milkmaid's pride.


Do not count your chickens before they are hatched.


No comments

Powered by Blogger.