Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 91 - Người và Thần Dê


Người Và Thần Dê

Chuyện xưa trong khu rừng kia
Một Người cùng với Thần Dê bạn bè
Tối mùa đông trên đường về
Ngoài trời giá buốt tay thì lạnh run.

Người xoa tay, thổi luôn mồm
Thần Dê thấy lạ hỏi làm gì kia
Người bảo: "Thổi vào tay thì 
Nhờ vào hơi thổi tay thì ấm hơn."

Về nhà đến lúc ăn cơm
Hai bát cháo nóng Người làm vừa xong
Vui vẻ cả hai cùng ăn
Người thổi vào cháo để mong nguội dần
Thần Dê lên tiếng hỏi rằng:
"Cháo nóng bạn thổi để làm điều chi?"
Người rằng: "Thổi cháo nguội đi
Thổi cho nguội bớt cháo thì dễ ăn."

Thần Dê ra cửa nói rằng:
"Tôi không còn muốn ở gần bạn đâu
Bởi vì trong cùng một câu
Thổi nóng, thổi lạnh, khác nhau rất nhiều."

Kẻ mà ăn nói hai chiều
Thì không tin được một điều nào đâu.

Bùi Phạm Thành
(ngày 24 tháng 4 năm 2021)

The Man And The Satyr
by Aesop

A long time ago a Man met a Satyr in the forest and succeeded in making friends with him. The two soon became the best of comrades, living together in the Man's hut. But one cold winter evening, as they were walking homeward, the Satyr saw the Man blow on his fingers.

"Why do you do that?" asked the Satyr.

"To warm my hands," the Man replied.

When they reached home the Man prepared two bowls of porridge. These he placed steaming hot on the table, and the comrades sat down very cheerfully to enjoy the meal. But much to the Satyr's surprise, the Man began to blow into his bowl of porridge.

"Why do you do that?" he asked.

"To cool my porridge," replied the Man.

The Satyr sprang hurriedly to his feet and made for the door.

"Goodby," he said, "I've seen enough. A fellow that blows hot and cold in the same breath cannot be friends with me!"


The man who talks for both sides is not to be trusted by either.


No comments

Powered by Blogger.