Header Ads

Hương Mùa Năm Cũ


Hương Mùa Năm Cũ

Thơ bâng khuâng ! Bút tự tình !
Lời Thương, Chị cất trong bình Tương Tư ...
Em ơi, khói sóng sa mù
Vọng chân trời cũ sương mờ lênh đênh !

Xuân về ư ! Chị rất thèm,
Hẹn Em, Xuân mới bên ghềnh Suối Hoa
Tết này, lưu lạc phương xa !
Nhớ thương ! Gửi gió, Mực nhòa ... Tuyết rơi ...

Tuyết mênh mang ... Phủ trắng trời !
Mùa Xuân cổ tích ! Em ơi ! Lại về ...
Nhớ thương nào chợt lê thê
Ngày đi, ai hẹn, Ngày về ! Hoài mong !

Gió Xuân ! Chị tưởng Gió Đông
Thơ đan hoài vọng, ước mong đời thường
Vài dòng gửi nhớ ! Em thương,
Chúc Em, Xuân Mới ! Vườn Hương ngọt ngào ...

Thắm tươi như cánh Hồng Đào
Bài thơ Xuân viết, thả vào hư không !
Gió lên rồi ! Gió mênh mông ...
Hương mùa năm cũ ! Cánh đồng vàng hoa ...

Mưa chiều tháng Chạp ... Mưa sa ...
Tìm Xuân ! Ai kẻ nhớ nhà ... Vọng quê,
Tuyết sương giăng kín đường về !
Bài thơ thả gió ! Vô đề buồn tênh ...

Tuệ Nga
 
Oregon, Miền Tây Bắc
Vào Xuân Tân Sửu
Ngày Mưa Tuyết  2/2/ 2021
Fragrance of Those Old Years

Poems are dazed with longing! Writings are with love’s self-proclaiming!
My loving words are kept in the Bottle of Lovesick and Missing...
Dear Sister, the wave’s droplet clouds are lowering down blindingly
As I look over towards old horizon where blurred mist are floating!

Regarding coming spring, that’s what I have been crazily longing for,
I will meet with you in new spring beside the Brook of Flowers once more
But for this Tết, as I am away in strangers’ land in diaspora!
All the loving missing are sent by the winds... blurred ink and snow afar...

Snow is so immense, covering the whole sky in white
Sis, another fairy tale spring is again coming by...
Which longing that is so incessantly lengthy in missing
Departing day is promised but it is useless to wait for day of homecoming

As spring winds come I mistakenly thought they are winter ones blowing
Poems are meshed with hopeless longing and secular expecting
I am including in here some lines of missing love for my loving sister
My wish for you, a fresh spring and a fragrant garden that is sweeter...

Although they are as bright as peach flowers and as so fresh
Those spring poems I have written are let flown into the vast nothingness!
Winds are rising! Those that are so vast in their immensity...
The old seasonal fragrance of fields where yellow flowers are covered fully.

The rain of December afternoon is coming and it is drizzling
The home missing person searches for spring and is homebound longing
Mist and snow are covering up the road of homecoming
The poem that is sorrowfully untitled is let blown away in the winds...

Translated from Vietnamese into English 
by Hương Cau Cao Tân
on 09 March, 2022, in British Columbia, CanadaNo comments

Powered by Blogger.