Header Ads

101 Truyện Thiền: 99 - Dấm Của Tosui


99. Dấm Của Tosui

Chê chùa nhiều hình thức
Tosui bỏ nơi ấy
Sống ở dưới gầm cầu
Với một đám ăn mày.

Khi Tosui rất già
Một người hành khất bạn
Giúp ông khỏi ăn xin
Chỉ cách làm dấm bán.

Có một người hành khất
Tặng ông hình đức Phật
Ông treo hình lên vách
Trong căn chòi rất chật.

Bên cạnh hình đức Phật
Ông treo tấm biển đề:
“Căn chòi này rất chật
Phật tạm trú thôi nhé

Nhưng xin đừng nghĩ rằng
Tôi có ý gì khác
Như cầu xin mai này
Được lên cõi cực lạc.”

             oOo

Ở đâu cũng có Phật
Không chỉ nơi chùa chiền
Đầy màu mè hình thức
Nhang khói và trang nghiêm.

Thờ Phật không nghĩa là
Cầu mong được giàu sang
Hay sau khi lìa thế
Được lên cõi cực lạc.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 3 tháng 6, 2020)

Tosui là vị Thiền sư đã từ bỏ cuộc sống đầy hình thức của chùa chiền để sống dưới gầm cầu với một đám ăn mày. Khi Tosui đã rất già, một người bạn giúp thiền sư kiếm sống mà không phải ăn xin. Người bạn chỉ Tosui cách dùng cơm để làm dấm. Tosui làm dấm cho đến khi chết.

Thời Tosui đang làm dấm, một người trong đám ăn mày cho thiền sư một tấm ảnh Phật. Tosui treo tấm ảnh trên tường trong căn chòi của sư và gắn một tấm biển bên cạnh. Tấm biển ghi: “Ông Phật A-di-đà ơi: Căn phòng này rất chật. Tôi có thể để ông ở đây như người tạm trú. Nhưng ông đừng nghĩ là tôi đang xin được tái sinh trong cõi cực lạc của ông đấy nhé.”

Tosui’s Vinegar

Tosui was the Zen master who left the formalism of temples to live under a bridge with beggars. When he was getting very old, a friend helped him to earn his living without begging. He showed Tosui how to collect rice and manufacture vinegar from it, and Tosui did this until he passed away.

While Tosui was making vinegar, one of the beggars gave him a picture of the Buddha. Tosui hung it on the wall of his hut and put a sign beside it. The sign read:

Mr. Amida Buddha: This little room is quite narrow. I can let you remain as a transient. But don’t think I am asking you to be reborn in your paradise.No comments

Powered by Blogger.