Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 87 - Sư Tử Chia Phần


Sư Tử Chia Phần

Ngày xưa bốn con thú rừng
Sư Tử, Sói, Cáo, Chó, cùng nhau săn
Nếu săn được thú để ăn
Thì cả bốn thú chia phần cho nhau.

Thế là một vài ngày sau
Sói gọi tất cả mau mau đến cùng
Săn được con nai của chung
Bốn con họp lại để cùng chia nhau.

Sư Tử ngang nhiên đứng đầu
Chia đều thịt đó trước sau bốn phần
Sư Tử bắt đầu chia phần:
"Là Vua, ta sẽ được phần đầu tiên
Phần hai, ta cũng lấy liền
Bởi vì khoẻ nhất cho nên được phần 
Kẻ dũng cảm sẽ có phần
Ta dũng cảm nhất được phần thứ ba."

Sư Tử giương móng vuốt ra
Trợn trừng đôi mắt thật là ác thay
Hỏi: "Phần còn lại này
Kẻ nào muốn được nói ngay xem nào."

Mới hay dại dột làm sao 
Bạn với kẻ mạnh chuốc vào hiểm nguy.

Bùi Phạm Thành
(ngày 23 tháng 4 năm 2021)

The Lion's Share
by Aesop

A long time ago, the Lion, the Fox, the Jackal, and the Wolf agreed to go hunting together, sharing with each other whatever they found.

One day the Wolf ran down a Stag and immediately called his comrades to divide the spoil.

Without being asked, the Lion placed himself at the head of the feast to do the carving, and, with a great show of fairness, began to count the guests.

"One," he said, counting on his claws, "that is myself the Lion. Two, that's the Wolf, three, is the Jackal, and the Fox makes four."

He then very carefully divided the Stag into four equal parts.

"I am King Lion," he said, when he had finished, "so of course I get the first part. This next part falls to me because I am the strongest; and this is mine because I am the bravest."

He now began to glare at the others very savagely. "If any of you have any claim to the part that is left," he growled, stretching his claws meaningly, "now is the time to speak up."


Might makes right.


No comments

Powered by Blogger.