Header Ads

101 Truyện Thiền: 101 - Thiền Của Đức Phật


101. Thiền Của Đức Phật

Đức Phật đã nói rằng:
“Thầy xem địa vị cao
Của các bậc vua chúa
Như bụi đất khác nào.

Thầy xem vàng và ngọc
Như là đá và sỏi
Lụa là và xiêm y
Như rẻ rách mà thôi.

Thế giới và vũ trụ
Như hạt của trái cây
Hồ nước to lớn nhất
Như một giọt dầu vậy.

Giảng dạy của thế giới
Như ảo ảnh tạo ra
Mơ hồ và không thực
Của những ảo thuật gia.

Quan niệm về giải thoát
Áo vàng trong mộng thôi
Xem con đường giác ngộ
Như hoa trong mắt người.

Thiền định là cột trụ
Của hùng vĩ núi cao
Niết bàn là ác mộng
Của ban ngày khác nào.

Sự phân đoán đúng sai
Như là con rồng múa
Sự thăng trầm niềm tin
Như vết tích bốn mùa.”

            oOo

Mọi sự kiện trên đời
Chỉ là giả tạm thôi
Thiền định là cột trụ
Lẽ sống thực đời người.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 8 tháng 6, 2020)

Đức Phật nói: “Thầy xem địa vị của vua chúa như bụi bặm. Thầy thấy vàng ngọc như gạch và sỏi. Thầy nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách. Thầy coi vô số thế giới của vũ trụ như những hạt nhỏ bé của trái cây, và hồ lớn nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân. Thầy nhận xét mọi giảng dạy của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia. Thầy  thấy quan niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng, và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt. Thầy thấy thiền định là cột trụ của núi, Niết bàn là ác mộng của ban ngày. Thầy xem sự phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng, và sự thăng trầm của các niềm tin như vết tích còn lại của bốn mùa.”

Buddha’s Zen

Buddha said: “I consider the positions of kings and rulers as that of dust motes. I observe treasures of gold and gems as so many bricks and pebbles. I look upon the finest silken robes as tattered rags. I see myriad worlds of the universe as small seeds of fruit, and the greatest lake in India as a drop of oil on my foot. I perceive the teachings of the world to be the illusion of magicians. I discern the highest conception of emancipation as a golden brocade in a dream, and view the holy path of the illuminated ones as flowers appearing in one’s eyes. I see meditation as a pillar of a mountain, Nirvana as a nightmare of daytime. I look upon the judgment of right and wrong as the serpentine dance of a dragon, and the rise and fall of beliefs as but traces left by the four seasons.”No comments

Powered by Blogger.