Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 89 - Sư Tử, Gấu Và Cáo


Sư Tử, Gấu và Cáo

Ngay khi con Gấu nhảy chồm
Để vồ bắt một dê non lạc bầy
Sư Tử cũng ở phía này
Nhảy xuống cùng lúc vồ ngay con mồi.

Giận dữ tranh nhau để rồi
Cả hai mệt mỏi đầy người vết thương
Bỗng đâu con Cáo bên đường
Vồ con dê nhỏ trên đường thẳng dông
Sư Tử và Gấu tiếc công:
"Sao không suy nghĩ bằng lòng chia nhau
Tranh giành có được gì đâu
Có chăng là những vết đau trên mình."

Mới hay trong cuộc tranh giành
Phần thưởng, đôi lúc, chẳng giành được chi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 23 tháng 4 năm 2021)

The Lion The Bear And The Fox
by Aesop

Just as a great Bear rushed to seize a stray kid, a Lion leaped from another direction upon the same prey. The two fought furiously for the prize until they had received so many wounds that both sank down unable to continue the battle.

Just then a Fox dashed up, and seizing the kid, made off with it as fast as he could go, while the Lion and the Bear looked on in helpless rage.

"How much better it would have been," they said, "to have shared in a friendly spirit."


Those who have all the toil do not always get the profit.


No comments

Powered by Blogger.