Header Ads

101 Truyện Thiền: 94 - Đi Chơi Đêm


94. Đi Chơi Đêm

Thiền sư tên Sengai
Học trò rất đông người
Có người hay lén lút
Đêm leo tường ra ngoài.

Một đêm thầy kiểm soát
Thấy thiếu mất một người
Chắc là đã lén lút
Leo tường trốn ra ngoài.

Chỗ người trèo qua tường
Có để một chiếc ghế
Thầy bỏ qua một bên
Rồi đứng vào để thế.

Chàng thiền sinh không biết
Khi leo tường trở về
Đã đạp lên đầu thầy
Cậu hoảng kinh quá thể.

Sengai không la mắng
Chỉ ngỏ lời khuyên anh:
“Coi chừng sẽ bị cảm
Vì sáng sớm trời lạnh.”

Rồi từ đó về sau
Học trò của Sengai
Chuyên cần việc học tập
Không còn trốn ra ngoài.

              oOo
 
Lòng từ bi của thầy
Đã cảm hoá học trò
Từ bỏ đi tật xấu
Và chuyên cần từ đó.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 30 tháng 5, 2020)

Thiền sư Sengai có rất nhiều học trò. Có một người thường thức dậy nửa đêm, leo tường ra ngoài, và vào thành phố du hí.

Một đêm Sengai đi kiểm soát phòng ngủ, khám phá có người vắng mặt và tìm ra cái ghế cao mà anh ta dùng để leo qua tường. Sengai đem cái ghế đi nơi khác và đứng thế vào chỗ của cái ghế.

Khi anh chàng lãng tử trở về, không biết Sengai đang đứng ở chỗ cái ghế, đạp chân ngay trên đầu của thầy và nhảy xuống đất. Anh ta hoảng vía khi biết ra là mình vừa mới làm gì.

Sengai nói: “Sáng sớm trời rất lạnh. Con coi chừng bị cảm.”

Từ đó, người thiền sinh này không bao giờ lẻn đi chơi đêm nữa.

Midnight Excursion

Many pupils were studying meditation under the Zen master Sengai. One of them used to arise at night, climb over the temple wall, and go to town on a pleasure jaunt.

Sengai, inspecting the dormitory quarters, found this pupil missing one night and also discovered the high stool he had used to scale the wall. Sengai removed the stool and stood there in its place.

When the wanderer returned, not knowing that Sengai was the stool, he put his feet on the master’s head and jumped down into the grounds. Discovering what he had done, he was aghast.

Sengai said: “It is very chilly in the early morning. Do be careful not to catch a cold yourself.”

The pupil never went out at night again.No comments

Powered by Blogger.