Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 82 - Cái Nhảy Xa Ở Đảo Rhodes


Cái Nhảy Xa Ở Đảo Rhodes

Một người du lịch phương xa
Trở về anh chẳng kể ra chi nhiều
Ngoại trừ có một vài điều
Cảnh lạ cùng với những điều làm ra.

Trong một câu chuyện ba hoa
Anh kể đã nhảy quãng xa vô cùng
Chưa ai có thể sánh bằng
Cái nhảy ở Rhodes anh từng làm qua
Nhiều người đã thấy rõ mà
Có thể làm chứng việc là thật đây.

Một người nghe thấy nói ngay
"Chẳng cần chứng cớ, việc này dễ thôi
Bây giờ ngay trước mắt tôi
Bao xa anh nhảy để tôi tin là."

Đi xa rồi về đến nhà
Tha hồ nói phét để mà khoe khoang.

Bùi Phạm Thành
(ngày 22 tháng 4 năm 2021)

The Leap At Rhodes
by Aesop

A certain man who visited foreign lands could talk of little when he returned to his home except the wonderful adventures he had met with and the great deeds he had done abroad.

One of the feats he told about was a leap he had made in a city Called Rhodes. That leap was so great, he said, that no other man could leap anywhere near the distance. A great many persons in Rhodes had seen him do it and would prove that what he told was true.

"No need of witnesses," said one of the hearers. "Suppose this city is Rhodes. Now show us how far you can jump."


Deeds count, not boasting words.


No comments

Powered by Blogger.