Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 69 - Ếch Và Bò


Ếch Và Bò

Một con Bò đực thật to
Đi xuống uống nước ven hồ sậy lau
Vô tình chân trước chân sau
Đạp con Ếch nhỏ lún sâu xuống bùn.

Ếch già nghe chuyện thảm thương
Hỏi cho ra chuyện tỏ tường trước sau
Một con Ếch tả: "Bỗng đâu
Con Bò to lớn chẳng đâu sánh bằng
Kinh khiếp dùng những bàn chân
Đạp con Ếch nhỏ nát thân dưới bùn."

Ếch Già ưỡn bụng hỏi rằng:
"Bò to như thế đã bằng ta chưa?"
Lũ Ếch nhỏ đều cùng thưa:
"Con Bò to lắm, bác chưa sánh bằng."

Ếch già phình bụng thêm căng:
"Chắc chắn Bò chẳng thể bằng ta đâu."
Lũ Ếch con cùng lắc đầu:
"Bò to khủng khiếp, bác đâu to bằng."

Ếch già cố gắng phình căng
Ếch con cứ nói chưa bằng Bò đâu
Cố gắng phình bụng hồi lâu
Nổ tung tan xác còn đâu là đời.

Mới hay sống ở trên đời
Làm chuyện không thể, uổng đời có khi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 19 tháng 4 năm 2021)

The Frogs And The Ox
by Aesop

An Ox came down to a reedy pool to drink. As he splashed heavily into the water, he crushed a young Frog into the mud. The old Frog soon missed the little one and asked his brothers and sisters what had become of him.

"A great big monster," said one of them, "stepped on little brother with one of his huge feet!"

"Big, was he!" said the old Frog, puffing herself up. "Was he as big as this?"

"Oh, much bigger!" they cried.

The Frog puffed up still more.

"He could not have been bigger than this," she said. But the little Frogs all declared that the monster was much, much bigger and the old Frog kept puffing herself out more and more until, all at once, she burst.


Do not attempt the impossible.


Câu truyện ngụ ngôn này cũng được Jean de la Fontaine dịch qua tiếng Pháp, và sau đó học giả Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch qua tiếng Việt. Nhân đây, chúng tôi xi đăng lại bản tiếng Pháp của Jan de la Fontaine với bản dịch của Bùi Phạm Thành.


La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf

Une Grenouille vit un Bœuf,
Qui lui sembla de belle taille.
Elle qui n’était pas grosse en tout comme un œuf,
Envieuse s’étend, et s’enfle et se travaille,
Pour égaler l’animal en grosseur ;
Disant : Regardez bien, ma sœur,
Est-ce assez ? dites-moi ? n’y suis-je point encore ?
Nenni. M’y voici donc ? Point du tout. M’y voilà ?
Vous n’en approchez point. La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs ;
Tout petit Prince a des Ambassadeurs :
Tout Marquis veut avoir des Pages.

-- Jean De La Fontaine

Con Ếch Muốn To Bằng Con Bò


Một hôm ếch nhìn thấy bò,
Xem ra thì thấy bò to quá chừng.
Còn nó từ đầu đến chân,
So với quả trứng chỉ ngần ấy thôi.
Lòng ghen tị nổi lên rồi,
Nó cố gắng để hít hơi căng phồng.
Hỏi chị em xem "To không?"
Chị em nhìn bảo "Chưa bằng bò đâu."
Ếch lại hít hơi thật sâu,
Không ngờ bụng vỡ còn đâu thân hình !
Mới hay kẻ kém thông minh,
Dân thường lại muốn xem mình là vua.

-- Bùi Phạm Thành
    (10/16/2016) 
Con nhái nom thấy con bò
Hình dung đẹp đẽ mình to béo tròn
Nhái bằng quả trứng tí hon
Lại toan cố sức bằng con bò vàng
Ngậm hơi, cổ bạnh, bụng trương
Kêu: Chị em đến xem tường cho ta
Đã bằng chưa, chị trông, nà!
Bạn rằng còn kém - Nhái đà phồng thêm
Hỏi rằng: Được chửa, chị em?
Đáp rằng: Chưa được, phồng thêm ít nhiều!
- Chị ơi còn kém bao nhiêu?
Bạn rằng: - Còn phải phồng nhiều, kém xa!
Tức mình chị nhái oắt ta
Lại phồng bụng quá vỡ ra chết liền
Ở đời lắm kẻ thật điên
Sức hèn lại muốn tranh tiên với người
Dại thay những lối đua đòi
Vinh gì cuộc rượu trận cười mà ganh
Để cho cơ nghiệp tan tành.


-- Nguyễn Văn Vĩnh


No comments

Powered by Blogger.