Header Ads

Màu Xanh Nguyên Thủy


Gửi người Em gái, Tôi Thương,
Bài Thơ, Không ngọt vị Đường ! 
Là Mầu Biển Cả ! Yêu Thương Nghĩa Tình ...
Dù xa muôn dặm trường đình,

Nhớ Em, Lại Nhớ ! Mầu Xanh Thuở Nào !
Em Yêu ! MẦU XANH BIỂN,
Mầu Biển Xanh Hò Hẹn
Mầu Mắt Biếc Đợi Chờ ...

Mầu Thiên Thanh, Nên Thơ,    
Mầu Mây Trời, Hy Vọng
Mầu Xanh, Tròn Ý Mộng
Mầu Xanh, Ngát Hương Yêu ...

Mầu Xanh của Những khung chiều
Dịu Dàng, Nhân Ái Diễm Kiều ! Em tôi,

          Ai Mơ Làm Biển Khơi,
          Tôi xin Làm Thuyền Nhỏ ! 

Thuyền bềnh bồng ... Giữa Trời, Mây, Nước, Gió,
Mà Muôn Đời Vẫn Cập Bến Thương Yêu !
Non cao sương phủ cô liêu
Ai lên Quán Gió ! Nghe chiều bâng khuâng ...

Cung Đàn Xa ! Thoáng Dư Âm !
Màu Xanh Nguyên Thủy ! Trong Tâm Diệu Vời ...
Thênh Thang Những Cánh Mây Trời
Mầu Xanh Đằm Thắm ...  Cho Người Ước Mơ !

Tuệ Nga 

Oregon, Miền Tây Bắc,
Vào Hạ, 25/7/2022No comments

Powered by Blogger.