Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 60 - Cáo Và Chùm Nho


Cáo Và Chùm Nho

Con Cáo trong một hôm nào
Thấy chùm nho ở cây cao trên cành
Những quả nho trông ngon lành
Thèm thuồng quá đỗi chẳng đành bỏ đi.

Xem ra rất khó bởi vì
Cành cây cao quá làm gì hái đây
Cáo cố nhảy lên cành cây
Xem ra còn cách cành này khá xa
Cáo bèn lùi xa thêm ra
Lấy đà để nhảy may là khá hơn
Nào hay cũng chẳng gì hơn
Cố gắng cũng chẳng được hơn chút nào.

Cáo rằng "Ta dại làm sao
Chùm nho chua đó có nào đáng chi."
Nói rồi Cáo bỏ ngay đi
Như chùm nho đó chẳng gì quan tâm.

Những kẻ tự dối trong lòng
Bởi vì mục đích ngoài tầm tay thôi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 4 năm 2021)

The Fox And The Grapes
by Aesop

A Fox one day spied a beautiful bunch of ripe grapes hanging from a vine trained along the branches of a tree. The grapes seemed ready to burst with juice, and the Fox's mouth watered as he gazed longingly at them.

The bunch hung from a high branch, and the Fox had to jump for it. The first time he jumped he missed it by a long way. So he walked off a short distance and took a running leap at it, only to fall short once more. Again and again he tried, but in vain.

Now he sat down and looked at the grapes in disgust.

"What a fool I am," he said. "Here I am wearing myself out to get a bunch of sour grapes that are not worth gaping for."

And off he walked very, very scornfully.


There are many who pretend to despise and belittle that which is beyond their reach.


No comments

Powered by Blogger.