Header Ads

Suối


Nhạc phẩm: Suối
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Vĩnh Điện
Hát: Vân Khánh

Mắt anh tình ái đong đầy
Tóc em xanh mướt tháng ngày nhung tơ
Hồn em dòng nhạc suối thơ
Tình anh rừng mộng, đan mơ tuyệt vời ...

Suối Thơ, Rừng Mộng ngàn đời
Suối reo, rừng hát ! Dệt lời tình ca !
Anh mơ Bướm, Em mơ Hoa,
Bướm Hoa muôn thuở vẫn là Nợ Duyên.

Em nhành cỏ biếc Trinh Tiên
Khách du anh lạc say miền rừng xanh ...
Đưa em vào cuộc hành trình
Dìu em vào giếng mắt tình ngủ êm.

Trần gian mùa ấy em quên
Rừng Thơ, Suối Ngọc êm đềm Giấc Hoa ...
Nẻo đời giăng mắc bôn ba
Lối Vào Biển Ái ! Thăng hoa tuyệt vời !

Giấc hiền, Suối ngọt thảnh thơi
Suối tình êm ả ngàn đời ru Em ...

Tuệ Nga
Thân tặng anh Phương Hồ
Mùa Thu Hà-Nội
1953No comments

Powered by Blogger.