Header Ads

Truyện Cổ Tích: Giết Chó Khuyên Chồng


Giết Chó Khuyên Chồng

Ngày xưa có hai anh em
Anh thì giàu có còn em bần hàn
Thế nhưng anh chẳng ngó ngàng
Chỉ lo kết bạn ngoài đàng ăn chơi.

Em không than thở một lời
Người vợ cố gắng lựa lời nhẹ khuyên:
"Cùng cha, cùng mẹ, anh em
Cùng là ruột thịt phải nên bọc đùm
Bạn bè là chỗ người dưng
Ca dao chắc cũng đã từng lọt tai:
Khi làm thì chẳng thấy ai,
Đến khi có cỗ thì ngài ngồi trên.
Khi vui thì vỗ tay vào,
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai." (1)

Chồng cãi: "Ví von đúng sai
Với 'giàu vì bạn' câu này thì sao?
Còn bao câu nữa thế nào
Muốn nghe ta sẽ đọc vào nghe thêm:
'Anh em thậm thật là hiền
Cũng vì đồng bạc mà phiền lòng nhau
Người dưng có ngãi đãi nhau
Anh em vô ngãi chẳng cầu anh em' (2)
Em thì lo phận của em
Cớ sao anh phải vác thêm chuyện này
Còn bao nhiêu bạn tôi đây
Đều là tốt bụng vui vầy cùng tôi."

Vợ biết chỉ mất công thôi
Lời lẽ không thể làm hồi tâm đâu
Một hôm chồng đi chơi đâu
Đánh chết con chó giấu sau xó vườn
Lấy chiếu cuộn lại chưa chôn
Chồng về giả bộ ra tuồng hoảng kinh:
"Ban trưa ở nhà một mình
Có một thằng bé thân hình ốm o
Xin ăn tôi chưa kịp cho
Nó đã gân cổ thật to rủa gào
Bực mình chưa kịp nghĩ sao
Đập một đòn gánh nó nhào ngã lăn
Có lẽ tôi đã đập nhầm
Trúng vào chỗ nhược nó lăn chết rồi
Lấy chiếu bó giấu một nơi
Bây giờ chẳng biết đem dời đi đâu
Chắc là phải chôn cho mau
Kẻo hàng xóm biết tội đâu biết chừng."

Chồng nghe hoảng sợ vô cùng
Chạy tìm chúng bạn đã từng vui chơi
Kể chuyện xong nói: "Giúp tôi"
Nhưng cả đám bạn chẳng người giúp cho.

Về nhà gương mặt âu lo
Vợ: "Hỏi chú nó giúp cho việc này."
Nghe chuyện, người em đến ngay
Giúp hai anh chị chôn ngay tức thời.

Em về, vợ mới ngỏ lời:
"Mới hay vẫn có một lời xưa nay
Anh em như thể chân tay
Không có chú nó chuyện này ra sao?
Bạn bè vui vẻ ra vào
Nhưng khi hoạn nạn thì nào thấy ai."

Chồng nghe hối hận đã sai
Sáng ra đã thấy cửa ngoài xôn xao
Lũ bạn cùng kéo nhau vào
Trở mặt kiếm chuyện nhắm vào tiền nong.

Doạ nạt, bọn chúng bảo rằng:
"Không chi tiền sẽ đem trình lên quan."
Chồng sợ tính đưa bạc vàng
Người vợ nói chẳng phải màng chuyện chi,

Chúng lên trình quan tức thì
Vợ chồng đều bị bắt đi hầu toà
Khi quan lên tiếng khảo tra
Người vợ mới kể chuyện ra rõ ràng:
"Tôi đây đánh chết con vàng
Để xem lòng dạ của đàn bạn kia."

Quan truyền đào xác, thì kìa
Quả nhiên xác chó nằm kia rõ ràng.
Quan liền thét lính bảo rằng:
"Nện cho lũ bạn từng thằng thật đau."

Người anh từ đó về sau
Anh em giúp đỡ cùng nhau thuận hoà
Bạn xấu thì cũng tránh xa
Vợ hiền khôn khéo cửa nhà an vui.

Bùi Phạm Thành
(ngày 1 tháng 6 năm 2021)


(1)(2) Những câu ca dao, tục ngữ ghi trong truyện.
No comments

Powered by Blogger.