Header Ads

101 Truyện Thiền - 68: Một Nốt Nhạc Thiền

68. Một Nốt Nhạc Thiền

Thiền sư Kakua
Người đầu tiên của Nhật
Qua Trung Hoa học thiền
Hiểu giáo pháp chân thật.

Thiền sư Kakua
Chính là người thứ nhất 
Đã du nhập thiền tông
Từ Trung Hoa vào Nhật.

Thiền sư thường ẩn cư
Nơi núi rừng hẻo lánh
Nếu có người tìm ra
Thì sư lại cố tránh.

Là thiền sư đầu tiên
Thế nhưng không giảng thiền
Sau bỏ đi đâu mất
Nên ít người biết đến.

Khi trở về đất Nhật
Thiên Hoàng liền cho mời
Vào triều để giảng pháp
Soi sáng cho mọi người.

Kakua tĩnh lặng
Đứng yên trước Thiên Hoàng
Rồi lấy ra ống sáo
Thổi một tiếng kêu vang.

Cúi đầu chào lễ độ
Rồi thiền sư quay mặt
Đi ra khỏi cung điện
Và từ đó biến mất.

           oOo

Chìm trong cõi u mê
Nghe muôn ngàn lời nói
Đọc hàng trăm sách kinh
Tăm tối vẫn tăm tối.

Thiền như một nốt nhạc
Hay một tiếng chuông vang
Thấu hiểu là tỉnh thức
Là tâm trí bừng sáng.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 24 tháng 2, 2020)

Sau khi Kakua viếng thăm Thiên hoàng, thiền sư biến mất và chẳng ai biết được tông tích. Kakua là người Nhật đầu tiên học Thiền ở Trung quốc, nhưng vì thiền sư chẳng biểu lộ gì cả, ngoại trừ một nốt nhạc, người ta không hề nhớ đến thiền sư như là người đã mang Thiền vào nước Nhật.

Kakua viếng thăm Trung quốc và học được giáo pháp chân thật. Khi ở Trung quốc, thiền sư không đi hành hương hay thăm viếng đâu cả. Thiền sư sống trong một góc núi hẻo lánh, thiền định thường xuyên. Khi nào có người tìm thấy thiền sư và xin thiền sư giảng, thiền sư nói vài chữ, rồi di chuyển đến một góc núi khác nơi người ta khó tìm thấy hơn.

Khi Thiên Hoàng nghe tin Kakua trở về Nhật, liền cho mời thiền sư vào giảng để khai sáng cho Thiên hoàng và quần thần.

Kakua đứng tĩnh lặng trước Thiên hoàng. Rồi lấy ra một ống sáo từ trong vạt áo, và thổi một nốt ngắn. Xong, cúi chào lễ độ, rồi đi mất.

One Note of Zen

After Kakua visited the emperor he disappeared and no one knew what became of him. He was the first Japanese to study Zen in China, but since he showed nothing of it, save one note, he is not remembered for having brought Zen into his country.

Kakua visited China and accepted the true teaching. He did not travel while he was there. Meditating constantly, he lived on a remote part of a mountain. Whenever people found him and asked him to preach he would say a few words and then move to another part of the mountain where he could be found less easily.

The emperor heard about Kakua when he returned to Japan and asked him to preach Zen for his edification and that of his subjects.

Kakua stood before the emperor in silence. He then produced a flute from the folds of his robe, and blew one short note. Bowing politely, he disappeared.No comments

Powered by Blogger.