Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 56 - Ruồi Và Mật Ong


Ruồi Và Mật Ong

Hũ mật bị lật nghiêng qua
Khiến mật trong hũ chảy ra bên ngoài
Mùi mật ôi chao ngọt ngào 
Khiến bầy ruồi nhặng ào ào xung quanh.

Chẳng cần mời gọi, thật nhanh
Lũ ruồi nhào xuống đắm mình mật ngon
Thế là từ đầu đến chân
Mật ong dính chặt toàn thân chẳng rời
Tất cả ruồi cùng tiêu đời
Hiến dâng mạng sống cho mùi mật thôi.

Chữ rằng "Mật ngọt chết ruồi"
Đừng tham vui nhỏ hại đời mai sau.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 4 năm 2021)

The Flies And The Honey
by Aesop

A jar of honey was upset and the sticky sweetness flowed out on the table. The sweet smell of the honey soon brought a large number of Flies buzzing around. They did not wait for an invitation. No, indeed; they settled right down, feet and all, to gorge themselves. The Flies were quickly smeared from head to foot with honey. Their wings stuck together. They could not pull their feet out of the sticky mass. And so they died, giving their lives for the sake of a taste of sweetness.


Be not greedy for a little passing pleasure. It may destroy you.

A related adage: "You can catch more flies with honey than with vinegar."


No comments

Powered by Blogger.