Header Ads

101 Truyện Thiền: 62 - Trong Bàn Tay Của Định Mệnh


62. Trong Bàn Tay Của Định Mệnh

Tướng Nobunaga
Võ sĩ đạo lừng danh
Dù ít quân hơn địch
Nhưng vẫn quyết định đánh.

Ông biết rằng sẽ thắng
Mặc dù quân lính ít
Chỉ bằng một phần mười
Quân lính của bên địch.

Nhưng binh sĩ của ông
Trong lòng còn nghi ngại
Ông ghé vào đền thờ
Cầu đoán xem thắng bại.

Ông nói: “Sau khi cầu
Sẽ thảy một đồng xu
Đầu, chúng ta sẽ thắng
Đuôi, chúng ta sẽ thua
Đó đúng là định mệnh
Mà thánh thần đã hứa.”

Cầu xong ông thảy tiền
Mặt đầu đã hiện lên
Lính hăng say chiến đấu
Thắng dễ dàng trận chiến.

Người hầu cận của ông
Nói sau khi chiến trận:
“Không thể nào thay đổi
Bàn tay của định mệnh.”

Nobunaga nói:
“Không thay đổi được đâu"
Vì cái đồng xu này
Hai mặt đều là đầu.

             oOo

Việc cầu xin thánh thần
Chỉ là điều tâm lý
Định mệnh trong tay ta
Và ở trong ý chí.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 26 tháng 7, 2019)

Một võ tướng vĩ đại của Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn công quân địch dù quân số của ông chỉ bằng một phần mười quân số bên địch. Ông biết rằng ông sẽ thắng, nhưng quân sĩ của ông thì vẫn nghi ngờ.

Trên đường đi, ông ghé vào một đền thờ Thần đạo và nói với binh lính rằng: “Sau khi viếng đền ta sẽ gieo một đồng xu. Nếu là đầu, chúng ta sẽ thắng; nếu là đuôi, chúng ta thua. Định mệnh của chúng ta nằm trong tay ngài.”

Nobunaga vào đền thờ và cầu nguyện thầm lặng. Rồi ông bước ra và gieo đồng xu. Hình đầu hiện ra. Lính của ông hăng say chiến đấu đến mức thắng trận một cách dễ dàng.

“Không ai có thể thay đổi được bàn tay của định mệnh,” người hầu cận của Nobunaga nói với ông sau cuộc chiến.

“Đúng vậy, không ai có thể,” Nobunaga nói, rồi đưa cho người hầu cận thấy đồng xu với cả hai mặt đều là đầu.

In the Hands of Destiny

A great Japanese warrior named Nobunaga decided to attack the enemy, although he had only one-tenth the number of men the opposition commanded. He knew that he would win, but his soldiers were in doubt.

On the way he stopped at a Shinto shrine and told his men: “After I visit the shrine I will toss a coin. If heads comes, we will win; if tails, we will lose. Destiny holds us in her hand.”

Nobunaga entered the shrine and offered a silent prayer. He came forth and tossed a coin. Heads appeared. His soldiers were so eager to fight that they won their battle easily.

“No one can change the hand of destiny,” his attendant told him after the battle.

“Indeed not,” said Nobunaga, showing a coin which had been doubled, with heads facing either way.No comments

Powered by Blogger.