Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 47 - Chim Đại Bàng Và Cái Diều


Chim Đại Bàng Và Cái Diều

Đại bàng đậu cành cây Sồi
Trông ra có vẻ dáng ôi âu sầu
 Diều đang tung gió, hỏi câu:
 "Chuyện gì mà vẻ buồn rầu, cô em?"
 
 Đại bàng nhỏ nhẹ thốt lên:
 "Tôi đang tìm bạn kết duyên vợ chồng
 Một kẻ lo liệu ngoài, trong
 Săn mồi cung cấp bữa ăn mỗi ngày."
 
 Diều rằng: "Hãy chọn ta đây
 Ta sẽ lo liệu hàng ngày cho cô
 Thức ăn chẳng cần phải lo
 Sức ta, Đà điểu nhẹ như lông gà."
 
 Thế là đám cưới diễn ra
 Đại bàng cùng với Diều là một đôi
 Diều trổ tài đi săn mồi
 Mang về con chuột, nhỏ ôi đáng cười.
 
 Mỉa mai, Đại bàng thốt lời:
 "Đà điểu đấy hả? Thiệt lời khó tin."
 Diều rằng: "Để chiếm trái tim
 Ta nói và hứa chẳng kiêng điều gì."
 
 Mới hay trong tình trường thì
 Nói, hứa mọi chuyện chẳng nề dối gian.
 
 Bùi Phạm Thành
 (ngày 15 tháng 4 năm 2021)

The Eagle And The Kite
by Aesop

An Eagle sat high in the branches of a great Oak. She seemed very sad and drooping for an Eagle. A Kite saw her.

"Why do you look so woebegone?" asked the Kite.

"I want to get married," replied the Eagle, "and I can't find a mate who can provide for me as I should like."

"Take me," said the Kite; "I am very strong, stronger even than you!"

"Do you really think you can provide for me?" asked the Eagle eagerly.

"Why, of course," replied the Kite. "That would be a very simple matter. I am so strong I can carry away an Ostrich in my talons as if it were a feather!"

The Eagle accepted the Kite immediately. But after the wedding, when the Kite flew away to find something to eat for his bride, all he had when he returned, was a tiny Mouse.

"Is that the Ostrich you talked about?" said the Eagle in disgust.

"To win you I would have said and promised anything," replied the Kite.


Everything is fair in love.No comments

Powered by Blogger.