Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 39 - Con Chó Và Cái Bóng Dưới Nước


Con Chó Và Cái Bóng Dưới Nước

Ở đời vẫn thấy nhiều người
Thả mồi bắt bóng thói đời tham lam.
Chuyện rằng con chó ngậm xương,
Đang thong dong bước trên đường ven sông.

Bỗng dưng chó nhìn xuống sông,
Rõ ràng thấy một cục xương nữa kìa.
Nhả xương ngậm, vồ cục kia,
Ngã ngay xuống nước, tức thì bóng tan.

Chợt đâu nước cuộn dâng tràn,
Khó khăn lắm mới lội sang được bờ.
Toàn thân ướt sũng bơ phờ,
Cục xương nước cuốn bây giờ tìm đâu?

Thả mồi bắt bóng được đâu,
Mất cả hai thứ chứ đâu được gì.

Bùi Phạm Thành
Viết theo lời thơ của La Fontaine
(ngày 13 tháng 4 năm 2018)

The Dog And His Reflection
by Aesop

A Dog, to whom the butcher had thrown a bone, was hurrying home with his prize as fast as he could go. As he crossed a narrow footbridge, he happened to look down and saw himself reflected in the quiet water as if in a mirror. But the greedy Dog thought he saw a real Dog carrying a bone much bigger than his own.

If he had stopped to think he would have known better. But instead of thinking, he dropped his bone and sprang at the Dog in the river, only to find himself swimming for dear life to reach the shore. At last he managed to scramble out, and as he stood sadly thinking about the good bone he had lost, he realized what a stupid Dog he had been.


It is very foolish to be greedy.
Phụ chú: Bài thơ của La Fontain

Le Chien qui lâche sa proie pour l’ombre
Fable n° 17
Livre VI

Chacun se trompe ici-bas:
On voit courir après l’ombre
Tant de fous qu’on n’en sait pas
La plupart du temps le nombre.
Au Chien dont parle Ésope il faut les renvoyer.
Ce Chien, voyant sa proie en l’eau représentée,
La quitta pour l’image, et pensa se noyer.
La rivière devint tout d’un coup agitée ;
À toute peine il regagna les bords,
Et n’eut ni l’ombre ni le corps.

(Đây là một trong rất ít bài thơ kể chuyện ngụ ngôn mà La Fontaine có nhắc đến tên của Aesop.)


No comments

Powered by Blogger.