Header Ads

101 Truyện Thiền: 52 - Ánh Sáng Của Con Có Thể Tắt


52. Ánh Sáng Của Con Có Thể Tắt

Một người phái Thiên Thai
Đến học với Gasan
Để tu học về thiền
Ra đi sau vài năm.

Gasan đã khuyên rằng:
“Học hỏi về chân lý
Như gom góp tài liệu
Thì chẳng có ích gì.

Nếu không thường thiền quán
Thì ánh sáng chân lý
Sẽ khó thể tồn tại
Có thể sẽ tắt đi.”

             oOo

Thiền quán là suy nghĩ
Là ngọn đuốc chân lý
Nếu không thường thiền quán
Có thể sẽ tắt đi.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 6 tháng 7, 2019)

Một học trò thuộc phái Thiên Thai, một tông phái triết lý Phật giáo, đến thiền viện của Gasan học thiền. Vài năm sau cậu ra đi, Gasan cảnh báo cậu: “Học về sự thật bằng phỏng đoán thì lợi ích cũng chỉ như thu góp tài liệu giảng huấn. Nhưng nhớ rằng nếu con không thiền quán thường xuyên thì ánh sáng chân lý của con có thể tắt."

Your Light May Go Out

A student of Tendai, a philosophical school of Buddhism, came to the Zen abode of Gasan as a pupil. When he was departing a few years later, Gasan warned him: “Studying the truth speculatively is useful as a way of collecting preaching material. But remember that unless you meditate constantly you light of truth may go out.”No comments

Powered by Blogger.