Header Ads

Đời Là Một Tặng Phẩm - Life Is a GiftLife Is a Gift

Today before you think of saying an unkind word -
Think of someone who can't speak.

Before you complain about the taste of your food -
Think of someone who has nothing to eat.

Before you complain about your husband or wife -
Think of someone who's crying out to God for a companion.

Today before you complain about life -
Think of someone who went too early to the grave.

Before you complain about your children -
Think of someone who desires children but they're barren.

Before you argue about your dirty house, someone didn't clean or sweep -
Think of the people who are living in the streets.

Before whining about the distance you drive -
Think of someone who walks the same distance with their feet.

And when you are tired and complain about your job -
Think of the unemployed, the disabled and those who wished they had your job.

But before you think of pointing the finger or condemning another -
Remember that not one of us are without sin and we all answer to one maker.

And when depressing thoughts seem to get you down -
Put a smile on your face and thank God you're alive and still around.

Anonymous

Đời Là Một Tặng Phẩm

Hôm nay suy nghĩ kỹ đi
Trước khi nói một điều gì xấu xa
Nhớ rằng có kẻ quanh ta
Nào đâu nói được vì là người câm.

Trước khi chê những món ăn
Không ngon! Rất dở! Ta cần biết thêm
Rằng bao nhiêu kẻ kề bên
Đồ ăn thiếu thốn, triền miên đói lòng.

Trước khi than chuyện vợ chồng
Bất hòa trong cuộc sống cùng bên nhau
Chớ quên nhiều kẻ muộn sầu
Kêu Trời! Than khóc! Có đâu bạn đời.

Hôm nay trước lúc thốt lời
Than phiền cuộc sống tứ thời bi ai
Thì nên nghĩ đến có người
Giờ này an nghỉ sớm nơi mộ phần.

Trước khi lên giọng thở than
Than vì con cái chỉ mang chuyện buồn
Thời xin hãy nghĩ đến luôn
Có người hiếm muộn không con nối dòng.

Trước khi bực bội trong lòng
Vì nhà dơ bẩn mà không ai làm
Xin nghĩ đến kẻ lầm than
Đầu đường xó chợ lang thang không nhà.

Khi than phải lái đi xa
Lái xe mệt mỏi thật là không vui
Thời xin nghĩ đến những người
Cũng con đường đó tứ thời lê chân.

Than việc làm chán vô ngần
Thì xin nghĩ đến người tàn tật kia
Và người thất nghiệp não nề
Ước mong kiếm được việc chi để làm.

Trước khi cáo buộc tha nhân
Trách người tội lỗi! Ta cần lưu tâm
Có người đôi lúc sa chân
Ít nhiều cũng phạm sai lầm tránh đâu.

Và khi tâm trí u sầu
Khiến ta chán nản! Hãy mau mỉm cười
Cúi đầu cảm tạ ơn Trời
Ta còn được sống, dong chơi vui vầy.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao (chuyển ngữ)No comments

Powered by Blogger.