Header Ads

To Althea, From Prison - Trong Tù Gửi Anh-Thi


To Althea, From Prison

When Love with unconfinéd wings
Hovers within my gates;
And my divine Althea brings
To whisper at the grates;
When I lie tangled in her hair,
And fettered to her eye;
The Gods that wanton in the air
Know no such liberty.

When flowing cups run swiftly round
With no allaying Thames,
Our careless heads with roses bound
Our hearts with loyal flames;
When thirsty grief in wine we steep,
When healths and draughts go free,
Fishes that tipple in the deep,
Know no such liberty.

When, like committed linnets, I
With shriller throat shall sing
The sweetness, mercy, majesty,
And glories of my King;
When I shall voice aloud how good
He is, how great should be,
Enlargéd winds that curl the flood
Know no such liberty.

Stone walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage;
Minds innocent and quiet take
That for an hermitage;
If I have freedom in my love,
And in my soul am free;
Angels alone that soar above
Enjoy such liberty.

Richard Lovelace
(1618-1658)

Trong Tù Gửi Anh-Thi

Khi Tình tung cánh nhởn nhơ
Lượn bay cửa ngục đón chờ dáng tiên
Rước Anh-Thi đẹp dịu hiền
Thì thầm âu yếm cạnh bên song tù;
Vấn vương hai mái tóc lùa
Và ta chìm sóng hồ thu mắt nàng,
Dù Thần vui chốn thiên đàng
Tự do nào sánh được ngang thân này.

Khi gây cuộc rượu vơi đầy
Xoay quanh cạn chén vui vầy bên nhau,
Vô ưu hồng thắm cài đầu
Tim ta lửa rực một mầu trung trinh;
Men say phá vỡ sầu thành,
Và ta coi nhẹ thân mình tựa tơ,
Thì dù cá giỡn biển xa
Tự do nào sánh bằng ta cho cùng.

Khi ta bắt chước chim lồng
Cất cao giọng hát hết lòng ngợi ca
Quân Vương nhân ái chan hòa
Triều đình oai dũng, quốc gia hùng cường;
Người xưng tụng, kẻ tán dương
Quân Vương vĩ đại nêu gương anh hào,
Thì dù gió lộng nước trào
Tự do ta hưởng dễ nào sánh thua.

Đá đâu dựng nổi vách tù,
Song nào giam cánh chim đua lưng trời;
Tâm trong trắng, ý thảnh thơi
Ta coi ngục thất như nơi ẩn nhàn;
Khi tình dào dạt non ngàn
Lòng đầy thơ thới, hồn tràn thanh tao;
Tự do thiên sứ trời cao
Họa may sánh được chút nào cùng ta.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)


No comments

Powered by Blogger.