Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 19 - Con Dơi và Con Chồn


Con Dơi Và Con Chồn

Ngày kia có một con Dơi
Vô tình bay lọt vào nơi ổ Chồn
Sợ rằng tính mạng chẳng còn
Van xin tha mạng nhưng chồn chẳng nghe.

"Xưa nay ta có lời thề
Chuột là thù địch chẳng hề buông tha
Bắt được chuột không thả ra
Mà sẽ ăn thịt mới là hả hê."

Dơi rằng "Nhìn kỹ tôi nè
Chuột không có cánh, chẳng hề biết bay
Tôi là chim, có cánh bay
Xin ông tha mạng tôi đây ghi lòng."

Chồn nhìn kỹ lại nhủ thầm
Con này có cánh chắc rằng là chim
Nghĩ rồi Chồn thả Dơi liền
Con Dơi mừng rỡ bay liền lên không. 

Cái xui chẳng đến một lần
Một ổ Chồn khác Dơi lầm bay vô
Chồn này xem chim kẻ thù
Thấy Dơi, giương vuốt để vồ lấy ngay.

"A ha được con chim này
Bắt mi ta sẽ ăn ngay tức thì."
Dơi rằng "Nhìn kỹ tôi đi
Chim có lông vũ, tôi thì trụi lông
Tôi là con chuột, thưa ông
Ghét mèo là một phương châm ở đời."

Dơi thoát nạn lần nữa rồi
Biết cách hành động hợp thời thoát nguy.

Bùi Phạm Thành
(ngày 6 tháng 4 năm 2021)
The Bat And The Weasels
by Aesop

A Bat blundered into the nest of a Weasel, who ran up to catch and eat him. The Bat begged for his life, but the Weasel would not listen.

"You are a Mouse," he said, "and I am a sworn enemy of Mice. Every Mouse I catch, I am going to eat!"

"But I am not a Mouse!" cried the Bat. "Look at my wings. Can Mice fly? Why, I am only a Bird! Please let me go!"

The Weasel had to admit that the Bat was not a Mouse, so he let him go. But a few days later, the foolish Bat went blindly into the nest of another Weasel. This Weasel happened to be a bitter enemy of Birds, and he soon had the Bat under his claws, ready to eat him.

"You are a Bird," he said, "and I am going to eat you!"

"What," cried the Bat, "I, a Bird! Why, all Birds have feathers! I am nothing but a Mouse. 'Down with all Cats,' is my motto!"

And so the Bat escaped with his life a second time.


Set your sails with the wind.


No comments

Powered by Blogger.