Header Ads

101 Truyện Thiền: 32 - Phân Giờ Thước Ngọc


32. Phân Giờ Thước Ngọc

Có một vị lãnh chúa
Hỏi thiền sư Takuan
Tháng ngày sao dài quá
Làm sao qua thời gian.

Thiền sư trả lời rằng:
“Không có hai hôm nay
Mỗi phút bằng thước ngọc”
Hãy sống trọn phút giây.

               oOo

Thời gian như dòng nước
Chảy qua một lần thôi
Hãy sống cho trọn vẹn
Hãy quý trọng cuộc đời.

Thời gian là ngọc quý
Hãy dùng cho đúng nơi
Không có hai lần sống
Sống trọn vẹn một đời.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 23 tháng 6, 2019)

Một lãnh chúa hỏi Takuan, một thiền sư, làm thế nào để cho qua thì giờ. Vị lãnh chúa cảm thấy ngày của ông quá dài, ở trong khách sảnh cả ngày và ngồi cứng ngắc để nhận lễ viếng từ những người khác.

Takuan viết tám chữ Hán và trao cho lãnh chúa:

Không hai hôm nay
Phân giờ thước ngọc

(Hôm nay không đến hai lần
Mỗi phút quý như viên ngọc vô giá)

Inch Time Foot Gem

A lord asked Takuan, a Zen teacher, to suggest how he might pass the time. He felt his days very long attending his office and sitting stiffly to receive the homage of others.

Takuan wrote eight Chinese characters and gave them to the man:

Not twice this day
Inch time foot gem.

(This day will not come again.
Each minute is worth a priceless gem)No comments

Powered by Blogger.