Header Ads

Rừng Mai Trắng


Nhạc phẩm: Rừng Mai Trắng
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Tuệ Nga
Hát: Ngọc Quy


Rừng Mai trắng
Rừng Mai trắng
trong thâm tâm,
thâm tâm hiển hiện ...
Kính lậy Ngài
Mầu Nhiệm
Đấng Từ Bi.

Người Cha Lành
Đã mở lối con đi
Khai Trí Tuệ
Đường Chân Nguyên con tới
Con đã thấy
thấp thoáng Trời Đao Lợi.

Tiếng Chim Ca phơi phới ... Gọi Bình Minh
Con đã thấy Chim lạ hót lời Kinh
Con đã thấy lung linh sương như ngọc
Con đã thấy Cây Đa La trổ lộc
Mưa Nhân Duyên,
Trải mát đáy hồn con ...

Kính Lậy Ngài
Cha Từ Ái ban ơn
Dẫn lối Con đến bến bờ Hải Giác
Lũ chúng con bao kiếp đời lầm lạc
Cha Dung Từ xin hướng nẻo Con đi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Tuệ Nga

Oregon, Tháng Tư
Mùa Khánh Đản.No comments

Powered by Blogger.