Header Ads

Con Lừa Và Người Chủ Của Nó


Con Lừa Và Người Chủ Của Nó

Một người đang cưỡi con lừa
Về nhà thì phải đi qua đường đèo
Ở bên vách núi cheo leo
Gập ghềnh đá sỏi đường đèo quanh co.

Con lừa ngốc, nghĩ vẩn vơ
Chuồng ở chân núi xem ra cũng gần
Đường đèo thì cứ đi quanh
Thẳng theo vách núi thì nhanh hơn nhiều.

Nghĩ vậy nên nó làm liều
Tính toan nhảy xuống theo chiều dốc kia
Người chủ nắm đuôi kéo về
Nhưng lừa ra sức kéo đi ngã này.

"Được rồi," người chủ buông tay
"Mày chọn đường ấy thì mày cứ đi."
Con lừa lộn cổ tức thì
Trên đèo rớt xuống còn chi là đời.

Ngoan cố không chịu nghe lời
Đi vào đường khổ một đời mà thôi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 2 tháng 4 năm 2021)The Ass And His Driver
by Aesop

An Ass was being driven along a road leading down the mountain side, when he suddenly took it into his silly head to choose his own path. He could see his stall at the foot of the mountain, and to him the quickest way down seemed to be over the edge of the nearest cliff. Just as he was about to leap over, his master caught him by the tail and tried to pull him back, but the stubborn Ass would not yield and pulled with all his might.

"Very well," said his master, "go your way, you willful beast, and see where it leads you."

With that he let go, and the foolish Ass tumbled head over heels down the mountain side.


They who will not listen to reason but stubbornly go their own way against the friendly advice of those who are wiser than they, are on the road to misfortune.


No comments

Powered by Blogger.