Header Ads

Dịu Dàng Và Êm Ái - Sweet And Low


Sweet And Low

Sweet and low, sweet and low,
Wind of the western sea,
Low, low, breathe and blow,
Wind of the western sea!
Over the rolling waters go,
Come from the dying moon, and blow,
Blow him again to me;
While my little one, while my pretty one sleeps.

Sleep and rest, sleep and rest,
Father will come to thee soon;
Rest, rest, on mother's breast,
Father will come to thee soon;
Father will come to his babe in the nest,
Silver sails all out of the west
Under the silver moon;
Sleep, my little one, sleep, my pretty one, sleep.

Alfred, Lord Tennyson
(1809-1892)

Dịu Dàng và Êm Ái

Dịu dàng, êm ái, dịu dàng
Phương Tây gió biển thênh thang thổi về,
Thầm thì, êm ái, thầm thì
Phương Tây gió biển thổi về thênh thang!
Gió theo sóng nước nhịp nhàng
Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay
Đưa chàng về thiếp đêm này
Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.

Ngủ ngoan con mẹ xinh xinh
Bố về thăm mẹ con mình sớm thôi
Ngủ yên lòng mẹ, à ơi!
Bố về tới bến ngoài khơi kia rồi
Thăm con an giấc trong nôi
Kìa buồm trắng bạc ló trời phương Tây
Dưới trăng bàng bạc chân mây
À ơi con ngủ cho say, ơi à!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)No comments

Powered by Blogger.