Header Ads

Bông Hồng Và Con Ong - The Rose And The Bee


The Rose And The Bee

If I were a bee and you were a rose,
Would you let me in when the gray wind blows?
Would you hold your petals wide apart,
Would you let me in to find your heart,
If you were a rose?


“If I were a rose and you were a bee,
You should never go when you came to me,
I should hold my love on my heart at last,
I should close my leaves and keep you fast,
If you were a bee.”

Sara Teasdale
(1884-1933)


Bông Hồng Và Con Ong

Nếu em là một nàng ong,
Và anh là một bông hồng,

Anh có cho em nép vào
Khi mà gió lạnh thổi qua?
Anh có mở rộng cánh hoa

Cho em được len vào trong
Để tìm trái tim anh không,

Nếu anh là một bông hồng?

"Nếu em là một đóa hồng,
Và anh là một chàng ong,

Anh sẽ không thể rời đi,
Khi anh bay tới cùng em

Cuối cùng em sẽ lưu giữ
Tình em trong tận trái tim 

Em sẽ khép muôn cánh lá,
Mau giữ anh chặt trong lòng,

Nếu anh là một chàng ong."

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(Chuyển ngữ)

No comments

Powered by Blogger.