Header Ads

Suốt Ngày Tôi Nghe Tiếng Nước Ròng - All Day I Hear The Noise of Waters


All Day I Hear The Noise Of Waters

The Noise Of Waters
All day I hear the noise of waters
     Making moan,
Sad as the sea-bird is, when going
     Forth alone,
He hears the winds cry to the waters'
     Monotone.

The grey winds, the cold winds are blowing
     Where I go.
I hear the noise of many waters
     Far below.
All day, all night, I hear them flowing
     To and fro.

James Joyce
(1882-1941)

Suốt Ngày Tôi Nghe Tiếng Nước Ròng

Tôi nghe vọng tiếng nước ròng
Suốt ngày than thở, bềnh bồng chảy xuôi,
Buồn như chim biển lẻ đôi
Bay đi đơn chiếc cuối trời thênh thang
Khi chim nghe gió hú vang
Gọi con sóng nước nhịp nhàng nhẹ trôi.

Gió đâu xám, lạnh ven đồi
Thổi tung theo bước chân tôi xạc xào.
Tôi nghe tiếng nước rì rào
Dưới xa thăm thẳm vọng vào vịnh bên.
Suốt ngày rồi lại thâu đêm
Tôi nghe nước chảy êm đềm tới lui.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữPowered by Blogger.