Header Ads

Lời Khắc Trên Mộ Bia Của Hai Vợ Chồng Qua Đời Và Được Chôn Cất Bên Nhau


An Epitaph
Upon Husband And Wife
Who Died And
Were Buried Together

To these whom death again did wed
This grave's the second marriage-bed.
For though the hand of Fate could force
'Twixt soul and body a divorce,
It could not sever man and wife,
Because they both lived but one life.
Peace, good reader, do not weep;
Peace, the lovers are asleep.
They, sweet turtles, folded lie
In the last knot that love could tie.
Let them sleep, let them sleep on,
Till this stormy night be gone,
And the eternal morrow dawn;
Then the curtains will be drawn,
And they wake into a light
Whose day shall never die in night.

Richard Crashaw
(1613-1649)

Lời Khắc Trên Mộ Bia
Của Hai Vợ Chồng
Qua Đời Và
Được Chôn Cất Bên Nhau

Lìa dương trần họ kết hôn lần nữa
Chung mộ phần đôi lứa mãi bên nhau.
Định mệnh kia dù gieo rắc thương đau
Dù chia cách linh hồn cùng thể xác,
Tình chồng vợ không bao giờ phai nhạt,
Một đời chung luôn ngát mãi hương tình.
Bạn đọc hỡi, bình tâm đừng rơi lệ;
Kìa uyên ương nằm kế đẹp như tranh.
Họ ru nhau vào giấc ngủ an lành
Và cuốn chặt giây tình thêm nút cuối.
Để họ ngủ, để cho họ yên ngủ
Tới khi nào cơn bão tố trôi qua,
Vén màn đêm, mai ánh sáng chan hòa
Bình minh đến thăng hoa và bất diệt;
Họ tỉnh giấc bên nhau đời diễm tuyệt
Mãi ngàn thu tha thiết chẳng lìa xa.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)Powered by Blogger.