Header Ads

Bác Thợ Rèn Trong Làng - The Village Blacksmith


The Village Blacksmith

Under a spreading chestnut-tree
The village smithy stands;
The smith, a mighty man is he,
With large and sinewy hands;
And the muscles of his brawny arms
Are strong as iron bands.

His hair is crisp, and black, and long,
His face is like the tan;
His brow is wet with honest sweat,
He earns whate'er he can,
And looks the whole world in the face,
For he owes not any man.

Week in, week out, from morn till night,
You can hear his bellows blow;
You can hear him swing his heavy sledge,
With measured beat and slow,
Like a sexton ringing the village bell,
When the evening sun is low.

And children coming home from school
Look in at the open door;
They love to see the flaming forge,
And hear the bellows roar,
And catch the burning sparks that fly
Like chaff from a threshing-floor.

He goes on Sunday to the church,
And sits among his boys;
He hears the parson pray and preach,
He hears his daughter's voice,
Singing in the village choir,
And it makes his heart rejoice.

It sounds to him like her mother's voice,
Singing in Paradise!
He needs must think of her once more,
How in the grave she lies;
And with his hard, rough hand he wipes
A tear out of his eyes.

Toiling,---rejoicing,---sorrowing,
Onward through life he goes;
Each morning sees some task begin,
Each evening sees it close;
Something attempted, something done,
Has earned a night's repose.

Thanks, thanks to thee, my worthy friend,
For the lesson thou hast taught!
Thus at the flaming forge of life
Our fortunes must be wrought;
Thus on its sounding anvil shaped
Each burning deed and thought.

Henry Wadsworth Longfellow

Bác Thợ Rèn Trong Làng

Dưới cây hạt dẻ rộng tàn
Có lò rèn của ngôi làng nơi đây
Thợ rèn một bác khỏe thay
Bàn tay to lớn phô đầy đường gân
Cánh tay bắp thịt to săn
So cùng vành sắt mạnh gần ngang nhau.

Tóc quăn, dài, phủ đen đầu
Mặt như nâu sạm từ lâu lắm rồi
Lông mày ướt đẫm mồ hôi
Hiền lương kiếm sống đẹp đời cần lao
Nhìn nhân thế, đầu ngẩng cao
Bác không quỵ luỵ, nợ nào ai đâu.

Ngày trôi, sáng tới đêm thâu
Bạn nghe tiếng bễ thổi mau suốt ngày
Bạn nghe tiếng búa nặng tay
Bác vung chính xác trong đây nhịp nhàng
Như người rung chiếc chuông làng
Mỗi khi hiện ánh hôn hoàng chân mây.

Học về lũ trẻ xúm ngay
Tới khung cửa mở mê say ngóng nhìn
Trong lò lửa đỏ hừng lên
Và nghe tiếng bễ vang rền vui thay,
Khua tay bắt tàn lửa bay
Như sân đập lúa văng đầy trấu ra.

Chúa nhật đi lễ nhà thờ
Bác ngồi giữa lũ con và lặng thinh
Im nghe tu sĩ cầu kinh
Và nghe con gái của mình hát vang
Trong ca đoàn của ngôi làng
Khiến cho lòng bác rộn ràng niềm vui.

Tưởng nghe mẹ nó vang lời
Như là đang hát ở nơi Thiên Đình
Bác băn khoăn về vợ mình
Nằm sâu trong mộ hiện tình ra sao,
Đưa tay thô nhám nhẹ lau
Bác chùi giọt lệ ứa trào trên mi.

Cần lao, vui thú, sầu bi
Dòng đời của bác trôi đi nhịp nhàng
Khởi làm từ sáng tinh sương
Đến khi chiều tối bác thường ngưng tay
Dở dang hay việc xong đây
Bác đều hưởng giấc đêm này thảnh thơi.

Cám ơn bạn khả kính ơi
Bạn cho bài học dạy người quý sao
Tựa lò đời lửa dâng cao
Phận ta cần được đưa vào luyện tôi,
Tựa trên đe của cuộc đời
Hành vi, tư tưởng ta thời uốn mau.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữPowered by Blogger.