Header Ads

Những Con Đường Ta Đi Qua


những con đường ta đi qua
không còn rợp bóng
mà chỉ là hàng cây trụi lá
tiếng nói của buổi chiều thật nhẹ
như tiếng mẹ trong lòng
nghe sao thiết tha

những con đường ta đi qua
mặt trời thật sáng
thành phố bao thập kỷ nhưng vẫn lạ
tiếng của chim trên cỏ hoa
như giọng cha thật buồn
theo gió miền xa

những con đường ta đi qua
có ngọn cờ treo rũ
đoàn người lầm lũi đi trong tối
bước chân trên đá
bóng ma không hình dạng
ngậm ngùi kỷ niệm xa

những con đường ta đi qua
bạn bè cúi mặt - một bàn tay vẫy
ai còn ai mất
hoa lá một thời bật khóc
nhớ quê hương nghèo rất xa

những con đường ta đi qua
tắt nghẹn trong lòng
như tiếng gọi của mẹ cha
tiền nhân ghi trên đá
một mảng trời quên lãng
ánh mắt buồn sao thiết tha…

thy an 
tháng 04 nhớ 1975Powered by Blogger.