Header Ads

30 Tháng 4 - Ngày Quốc Hận


30 Tháng 4 – Xóa bàn cờ tướng
Thí chốt, phủi tay … Thế là hết chơi!
Đại Sứ Martin hạ cờ Mỹ xuống
Trực thăng SeaKing bốc thẳng ra khơi!

30 Tháng 4 - Miền Nam thất thủ
Quân Lực Việt Nam  tan rã đau thương
Máu lệ quân dân đẫm đầy trang sử
Quốc Hận này đau thấm tận tủy xương!         

30 Tháng 4 – Cờ máu xuất hiện
Nón cối dép râu, kéo vào Sài-gòn
Dân chúng ùn ùn trốn chạy ra biền
Đi tìm Tự do. Xa lũ ác ôn!

30 Tháng 4 - Hải Quân bất mãn
Tài liệu Tham mưu thiêu hủy sạch trơn
Toàn Bộ Tư Lệnh âm thầm di tản
Chiến hạm, Giang đoàn … trực chỉ Côn Sơn. 

30 Tháng 4 – Vùng 4 còn vững
Mười rưỡi nghe tin, Minh-Cồ đầu hàng
Như ngọn giáo đâm ngay tim!... chết sững!
Một tiếng súng “!”.  Trời! - Tướng Nguyễn Khoa Nam !

30 Tháng 4 – buông súng… phi lý!
Sư Đoàn 5, phòng tuyến vẫn y nguyên
Tư Lệnh Sư Đoàn - Tướng Lê Nguyên Vỹ
Chào biệt anh em. Tuẫn tiết oai nghiêm!

30 Tháng 4 – Đoàn quân thất thủ
Đang khi chiến binh, khí tiết bừng bừng!
Vị Quốc Vong Thân: Tướng Phạm Văn Phú
Tướng Trần Văn Hai, Tướng Lê Văn Hưng …

30 Tháng 4 – Trước đài Thủy Quân Lục Chiến
Có đám đông mặc niệm, nước mắt lưng tròng
Xác một Cảnh Sát Quốc Gia nằm tuẫn tiết
Vị anh hùng: Trung Tá Nguyễn Văn Long

30 Tháng 4 – Người không tự vận
Tỉnh Trưởng Chương Thiện chiến đấu tới cùng
Vị “Liệt Sĩ”: Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn
Giặc đem ra bắn! Ông chết bi hùng!

30 Tháng 4 –Rã ngũ gần hết
Còn lại Vũng Tầu, Trường Thiếu sinh Quân
Vẫn kềm chặt súng, coi thường cái chết
Rốt cuộc, các em ngồi khóc giữa sân !!!

30 Tháng 4 – Hai tay hai súng
Anh lính hiên ngang đi giữa Sài-gòn
Trái lựu đạn móc tòn ten trước bụng
“Mẹ đời! Cộng phỉ !… cùng chết nghe con”!

30 Tháng 4 – tổng số tuẫn tiết
Quân Dân Cán Chính, khoảng trên hai trăm
Sau này kiểm kê, nhiều không kẻ xiết!
Trang “Hận Huyết Sử”, lưu lại ngàn năm!

30 Tháng 4 – Cộng nô tàn bạo
Qủy quyệt, gian manh, vào cướp Miền Nam
Ngục tù khổ sai, gọi là “cải tạo”
“Vùng kinh tế mới” đầy ải lầm than!

30 Tháng 4 – Hận đau khôn xiết!
Hơn bốn chục năm … núi sông u sầu
Cương quyết vùng lên! Toàn dân nước Việt!
Giữ Giang Sơn cho con cháu ngàn sau!

30 Tháng 4 – Ước mong chờ đợi!
Hồn thiêng sông núi “Việt Nam Cộng Hoà”
Cờ Vàng uy linh, bay khắp Thế giới
Sẽ về Quê hương! Một ngày không xa!

Trần Quốc Bảo
(Đặc San Lâm Viên)


Người Lính VNCH Cuối CùngPowered by Blogger.