Header Ads

Tết Dán Câu ĐốiĐã đi học chắc cũng thông vài chữ

Chẳng hay ho cũng viết thử một đôi bài

Bởi ít ra cũng văn nghệ một thời

Đầu năm mới cũng phải có vài câu đối
Đối rằng:

Chiều Ba Mươi nhuộm tóc cạo râu, cho ra dáng tài tử văn nhân
Sáng Mùng Một quần áo chỉnh tề, trông có vẻ giang hồ khí cốt

In chữ lớn dán ngay lên cột

Hỏi: Em ơi anh dốt hay hay?

Rằng: Hay cũng chẳng bằng may,

Chẳng may sao được ở ngay xứ này

Bấy nhiêu mà vẫn ... "khoe" hoài !

Bùi Phạm Thành
Đầu Năm Canh Tý
(Đặc San Lâm Viên)
Powered by Blogger.