Header Ads

Chiều Hôm Bảng Lảng Bóng TàThe Evening Darkens Over

The evening darkens over.
After a day so bright
The windcapt waves discover
That wild will be the night.
There's sound of distant thunder.

The latest sea-birds hover
Along the cliff's sheer height;
As in the memory wander
Last flutterings of delight,
White wings lost on the white.

There's not a ship in sight;
And as the sun goes under
Thick clouds conspire to cover
The moon that should rise yonder.
Thou art alone, fond lover.

Robert Bridges
(1844-1930)

Chiều Hôm Bảng Lảng Bóng Tà

Chiều hôm bảng lảng bóng tà.
Một ngày sáng sủa vừa qua
Chập chùng sóng theo gió lạ
Báo đêm về sẽ hoang sơ.
Sấm xa vẳng tiếng ơ thờ.

Chim biển bay lượn muộn màng
Dọc theo bờ vách núi cao;
Như lang thang vào dĩ vãng
Niềm vui xao xuyến thuở nào,
Cánh bạc mờ khuất sóng chao.

Thuyền ai vắng phía trùng khơi;
Vầng  dương lặn cuối chân trời
Mây cuồn cuộn giăng bờ bến
Như chờ che khuất trăng lên.
Em yêu lẻ bước đường đời.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữPowered by Blogger.