Header Ads

Thơ Xướng Họa: Vịnh Hai Bà


Vịnh Hai Bà

(Bài Xướng)


Nợ nước thù chồng nặng cả hai,
Cùng em chia sẻ bước chông gai
Sơn Hà dựng lại, dân ghi đức
Vương Bá xây nền quốc chính ngôi
Lãng Bạc gương xưa còn rạng tỏ
Cột Đồng dấu cũ chửa mờ phai
Biển dâu mấy độ mòn bia đá
Thanh Sử màu son vẫn sáng ngời!

Kim-Y Phạm Lệ Oanh
(1913-1999)

Vịnh Hai Bà

 (Bài Họa)


Tưởng niệm Trưng Vương sáu tháng hai,
Nữ lưu từng nếm mật nằm gai
Tướng xua Tô Định, tan muôn giặc
Vua ngự Mê Linh, đẹp một ngôi
Nợ nước lo đền lòng chẳng nhụt
Thù nhà quyết trả chí không phai
Thân gieo dòng Hát hương thơm nức
Gương chiếu trời Nam ánh rạng ngời!

Tâm Minh Ngô Tằng GiaoPowered by Blogger.