Header Ads

Hoa Hồng Xanh


Blue Roses

Roses red and roses white
Plucked I for my love's delight.
She would none of all my posies—
Bade me gather her blue roses.

Half the world I wandered through,
Seeking where such flowers grew.
Half the world unto my quest
Answered me with laugh and jest.

Home I came at wintertide,
But my silly love had died,
Seeking with her latest breath
Roses from the arms of Death.

It may be beyond the grave
She shall find what she would have.
Mine was but an idle quest—
Roses white and red are best.

Rudyard Kipling

Hoa hồng xanh

Hồng đỏ, hồng trắng mỹ miều
Tôi đem hái tặng người yêu của mình
Hoa tôi nàng chẳng thuận tình
Nói tôi hãy hái hồng xanh cho nàng.

Tôi đi nửa cõi trần gian
Tìm nơi trồng thứ hoa nàng thiết tha
Hỏi thăm nửa cõi ta bà
Người ta cười đáp lại và giễu tôi.

Mùa Đông tôi trở về rồi
Người yêu khờ dại ôi thôi từ trần
Hoa hồng từ tay Tử Thần
Trút hơi thở cuối cùng nàng nhận ra.

Biết đâu nơi mộ phần xa
Nàng tìm ra được loài hoa ước thầm
Riêng tôi tin khắp dương trần
Hoa hồng trắng, đỏ giành phần nhất thôi.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Powered by Blogger.