Header Ads

Âm Thầm - Say Với Ai?


Âm Thầm

Vầng trăng nửa mảnh ai treo
Nửa đêm thao thức tình nghèo còn chi?
Vầng trăng nửa mảnh ai đi?
Nửa đêm vò võ em thì thở than.
Vầng trăng nửa mảnh ai đang,
Nửa đêm nỡ để lỡ làng gối chăn?

Vầng trăng nửa mảnh hỡi chàng,
Nửa đêm bật khóc phũ phàng tình tôi!
Vầng trăng nửa mảnh rã rời,
Nửa đêm khắc khoải trăng ơi thấu lòng?
Bồi hồi duyên phận long đong,
Hai hàng lệ ứa đoanh tròng thâu đêm...

Say Với Ai? 

Cạn lòng hiu hắt chén mời,
Em ơi quạnh quẽ rượu mồi với ai?
Rộn ràng hoa sớm mãn khai,
Hồn nào chết lặng từ ngày hoa rơi?

Thương đời hoa, nhớ dáng người,
Thôi rồi một cõi xa vời thiên thâu.
Tình tan trong áng mây sầu,
Hoa lòng đành đoạn vùi sâu hương tàn…

Tiểu Bình
(Đặc San Lâm Viên)


Powered by Blogger.