Header Ads

Đến Nơi Mới Biết...


Ra ngoài cho biết đất trời
Ra ngoài mới biết chuyện người chuyện ta.
Đến Hòa Lan mới biết là
Biển cao hơn đất vậy mà chẳng sao.
Đến Nga hàng quán mời chào
Nếu bạn khát nước uống vào Vodka.
Đến Hàn Quốc mới nhìn ra
Phụ nữ sinh đẹp chẳng là bẩm sinh.
Đến Brazil đừng giật mình
Quần áo thiếu vải cũng bình thường thôi.
Đến Nhật Bản, xứ mặt trời
Ai cũng lễ độ, cả người phạm nhân.
Đến Mễ mới biết được rằng
Muốn đi qua Mỹ, cứ hầm mà chui.
Đến Mỹ biết rằng mọi người
Kiện ai cũng được, cứ lôi ra tòa.
Đến Việt Nam mới biết ra
Xã Hội Chủ Nghĩa đảng ta khác người
Chống Tàu là tội tày trời
Yêu quê hương phải vào ngồi tù ngay.

Suy ra mới biết điều này
Cộng sản đàn áp đọa đày người dân
Hỡi người Việt khắp xa gần
Dẹp tan cộng sản toàn dân an lành.

Vương Khẩu Nghiệp
(Đặc San Lâm Viên)

Lời tác giả:
Cảm hứng sau khi đọc được bài viết trên internet:

Đến Để Biết...
Đến Hòa Lan mới biết mực nước biển cao hơn mặt đất.
Đến Nga mới biết Vodka chỉ là một loại nước giải khát.
Đến Hàn Quốc mới biết phụ nữ đẹp không phải do bẩm sinh.
Đến Brazil mới biết mặc đồ thiếu vải cũng chẳng có gì phải thẹn thùng.
Đến Nhật Bản mới biết ngay cả tội phạm cũng vô cùng lịch sự lễ độ.
Đến Mexico mới biết có thể đi Mỹ bằng đường hầm!
Đến Mỹ mới biết bất kể là ai, bạn đều có thể kiện họ ra toà!
Đến VIỆT NAM XHCN mới biết....yêu quê hương là PHẢN ĐỘNG! 

(Không biết tên tác giả)


Powered by Blogger.