Header Ads

Thành Tích Của Bác và Đảng


Nghe tuyên truyền thế này
"Ta có ngày hôm nay
Là nhờ bác và đảng"
Nên phải kể ra ngay.

Đồng lương của nước ta
Gần nửa thế kỷ qua
Thấp nhất Đông Nam Á
Nhờ bác, đảng đấy mà.

Lương thấp nhưng thuế cao
Đảng trí tuệ đỉnh cao
Theo đúng lời bác dạy
Đảng bóc lột đồng bào.

Lý thuyết bác hay ghê
Đảng quản lý khỏi chê
Xuất khẩu nhiều lao động
Ra nước ngoài làm thuê.

Ngành xuất khẩu nước ta
Hơn bốn chục năm qua
Không chỉ là lao động
Cả con gái, đàn bà.

Đạo đức bác là nhất
Đảng ra công học tập
Đi du lịch nước ngoài
Chuyên giở trò ăn cắp.

Nhờ bác, đảng bấy lâu
Dân không phải lo âu
Cứ nhìn quanh sẽ thấy
Chỗ nào cũng quán nhậu!

Bác dạy dỗ thế nào?
Đảng huấn luyện ra sao?
Biết bao nhiêu tiến sĩ
Chẳng một sáng chế nào!

Nhưng cũng xin nói thật
Ta cũng có cái nhất
Học theo đạo đức bác
Đảng tham nhũng hạng nhất.

Ới bác ơi là bác
Đem cái thuyết Lê, Mác
Về làm khổ nhân dân
Làm quê hương rách nát.

Ới đảng ơi là đảng
Đem quê hương thuê, bán
Sợ giặc nhưng đánh dân
Như du côn, du đãng.

Nhờ bác, đảng ơn sâu
Rồi đây chẳng bao lâu
"Đặc Khu" nhiều khắp nước
Và nói toàn tiếng Tàu.

Chu Bách Việt
(Đặc San Lâm Viên)


Powered by Blogger.