Header Ads

Nàng Ngồi Và Hát


She sat and sang

She sat and sang alway
By the green margin of a stream,
Watching the fishes leap and play
Beneath the glad sunbeam.

I sat and wept alway
Beneath the moon's most shadowy beam,
Watching the blossoms of the May
Weep leaves into the stream.

I wept for memory;
She sang for hope that is so fair:
My tears were swallowed by the sea;
Her songs died in the air.

Christina Rossetti
(1830 - 1894)

Nàng ngồi và hát

Nàng ngồi và hát liên miên
Bên bờ con suối cỏ viền xanh tươi
Ngắm bày cá nhảy rỡn chơi
Dưới dòng tia nắng sáng ngời chảy xuôi

Tôi ngồi và khóc khôn nguôi
Dưới trăng u ám khắp nơi lặng thầm
Ngắm nhìn cây cối tháng Năm
Khóc thương trong suối lá ngâm lạnh lùng

Tôi khóc ký ức mịt mùng
Hát cho hy vọng, nàng chung góp lời
Lệ tôi nước biển cuốn trôi
Khúc ca nàng hát gió trời cuốn bay.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ.

Powered by Blogger.