Header Ads

Trách Nhau


An Upbraiding

Now I am dead you sing to me
The songs we used to know,
But while I lived you had no wish
Or care for doing so.

Now I am dead you come to me
In the moonlight, comfortless;
Ah, what would I have given alive
To win such tenderness!

When you are dead, and stand to me
Not differenced, as now,
But like again, will you be cold
As when we lived, or how?

Thomas Hardy
(1840-1928)

Trách Nhau

Giờ đây ta đã qua đời
Em ca khúc hát quen thời mộng mơ,
Khi ta còn sống thuở xưa
Em đâu hát tặng cho vừa lòng nhau.

Giờ ta an giấc mộ sâu
Em thăm lặng lẽ u sầu dưới trăng;
Chao ơi âu yếm chi bằng
Điều mà lúc sống ta hằng mong thay!

Khi em nằm xuống sau này
Bên ta yên nghỉ như ngày hôm nay,
Em còn lạnh nhạt không đây
Như hồi mình sống những ngày bên nhau?

Tâm Minh Ngô Tằng Giao - chuyển ngữ.
(Đặc San Lâm Viên)


Powered by Blogger.