Header Ads

Một Bông Hồng Đỏ


A Red, Red Rose

O my Luve's like a red, red rose,
That's newly sprung in June:
O my Luve's like the melodie
That's sweetly played in tune!

As fair art thou, my bonnie lass,
So deep in luve am I;
And I will luve thee still, my dear,
Till a' the seas gang dry.

Till a' the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi' the sun;
I will luve thee still, my dear,
While the sands o' life shall run.

And fare thee weel, my only Luve,
And fare thee weel a while!
And I will come again, my luve,
Though it were ten thousand mile.

Robert Burns
(1759-1796)

Một Bông Hồng Đỏ

Nàng như một đóa hồng xinh
Nở trong tháng Sáu ngát tình, đỏ tươi,
Nàng như ca khúc tuyệt vời
Du dương giai điệu, chơi vơi tiếng lòng!

Nàng dễ thương, đẹp vô cùng
Hồn ta chìm đắm trong vùng yêu đương,
Dù cho cạn cả đại dương
Tình ta vương vấn bên Nàng mãi thôi.

Dù cho biển cạn nước trôi,
Nắng thiêu vách đá bên đồi chảy ra,
Dòng đời cát bụi tuôn xa
Yêu Nàng, còn mãi tình ta dưới trời.

Yêu ai yêu chỉ một người!
Giã từ Nàng nhé! Tạm thời chia ly!
Mai này ta sẽ trở về
Dù cho ngăn cách sơn khê nghìn trùng!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
chuyển ngữ


Nhạc phẩm Red, Red Rose thơ của Robert Burns - trình bày bởi: Josienne Clarke and Ben Walker.

Powered by Blogger.